کلاسهای سطح یک هر هفته روزهای چهارشنبه عصر، پنجشنبه صبح و عصر و جمعه صبح برگزار می شود.
یک شنبه 8 آذر 1394    
بازدید: 1910
برنامه سطح یک:
روزهای زوج ساعت 17 ورزش رزمی در سالن امامزاده اهل بن علی علیه السلام
روزهای فرد ساعت 17 ورزش گروهی در فضای مجتمع فرهنگی محراب
چهارشنبه عصر ساعت 15 کلاس ریاضی برای گروه دوم شهامت و گروه معرفت
روزهای پنجشنبه صبح کلاس های تقویتی ریاضی، رایانه و کلاس قرآن
روزهای پنجشنبه عصر جلسات گروهی
روزهای جمعه ساعت 7:30 فوتسال