اردوی کوه نوردی فشم برای دانش آموزان سطح یک مجتمع فرهنگی محراب برگزار شد
شنبه 20 مرداد 1397    
بازدید: 963
اردوی کوه نوردی فشم برای دانش آموزان سطح یک مجتمع فرهنگی محراب برگزار شد.
 
در این اردو، دانش آموزان ضمن کوه نوردی و زیارت امامزاده عبدالله، به انجام مسابقاتی که موجب تقویت کار گروهی می شود -همچون آب رسانی- پرداختند.
 
همچنین صبحانه و ناهار بصورت گروهی صرف شد.
aaa
اردوی فشم
aaa
اردوی فشم
aaa
ناهار گروهی
aaa
ناهار گروهی
aaa
آماده کردن ناهار
aaa
واتر پلو
aaa
سد سازی در آب
aaa
تمرین قرآن در حاشیه اردوی فشم
aaa
مسابقه گروهی آب رسانی
aaa
مسابقه گروهی آب رسانی
aaa
اردوی فشم - توضیح نحوه برگزاری مسابقات
aaa
صبحانه
aaa
اردوی فشم
aaa
گذر از آب