دانش آموزان مجمتع فرهنگی محراب در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کردند
دوشنبه 23 بهمن 1396    
بازدید: 1027
بسم الله الرحمن الرحیم
 
دانش آموزان مجتمع فرهنگی محراب نیز در کنار دیگر اقشار مختلف مردم، در راهپیمایی 22 بهمن سال 96 شرکت کردند.
22 بهمنی که به فرموده رهبر انقلاب، تماشایی بود و راهپیمایی بسیار باشکوه و عظیمی برگزار شد.
گفتنی است دانش آموزان صبح روز راهپیمایی با حضور در مجتمع، به آماده سازی پلاکارد و نقاب و ... جهت شرکت در راهپیمایی پرداختند.
همچنین تصویر حضور دانش آموزان مجتمع فرهنگی محراب در راهپیمایی، در خبرگزاری های رسمی کشور، بازتاب یافت.
aaa
بازتاب حضور دانش آموزان مجتمع فرهنگی محراب در خبرگزاری ایرنا
aaa
حضور دانش آموزان مجتمع فرهنگی محراب در راهپیمایی 22بهمن 96
aaa
حضور دانش آموزان مجتمع فرهنگی محراب در راهپیمایی 22بهمن 96
aaa
حضور دانش آموزان مجتمع فرهنگی محراب در راهپیمایی 22بهمن 96
aaa
حضور دانش آموزان مجتمع فرهنگی محراب در راهپیمایی 22بهمن 96
aaa
به بند کشیدن سران کفر و استکبار، توسط دانش آموزان
aaa
آماده سازی، جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 96
aaa
آماده سازی، جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 96
aaa
آماده سازی، جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 96
aaa
آماده سازی، جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 96
aaa
آماده سازی، جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 96