برگزاری آزمون منسجم درسی، به فراخور سطح گروه های مختلف
پنج شنبه 2 آذر 1396    
بازدید: 955
در برنامه پاییز 96 مجتمع فرهنگی محراب، پنج شنبه ها بعد از صبحگاه، یک آزمون نیم ساعته درسی از همه دانش آموزان گرفته می شود تا محکی مناسب بخورند و مربی در جریان پیشرفت یا افت درسی هر دانش آموز قرار گیرد و تشویق یا آسیب شناسی لازم را انجام دهد.
aaa
برگزاری آزمون درسی
aaa
برگزاری آزمون درسی
aaa
برگزاری آزمون درسی
aaa
برگزاری آزمون درسی
aaa
برگزاری آزمون درسی