موضوع این جلسه: برنامه ریزی تحصیلی و مدیریت رسانه در محیط خانه
جمعه 28 مهر 1396    
بازدید: 800
درادامه ی سلسله جلسات خانواده، روز پنج شنبه 27 مهر ماه 1396 جلسه ای با حضور خانواده ی دانش آموزان مجتمع فرهنگی محراب برگزار شد.
موضوع این جلسه، «برنامه ریزی تحصیلی و مدیریت رسانه در محیط خانه» بود و کارشناسی آن به عهده ی حجت الاسلام و المسلمین محمدی تبار بود.
aaa
برگزاری جلسه خانواده با حضور استاد محمدی تبار
aaa
برگزاری جلسه خانواده با حضور استاد محمدی تبار
aaa
برگزاری جلسه خانواده با حضور استاد محمدی تبار
aaa
برگزاری جلسه خانواده با حضور استاد محمدی تبار