برگزاری اردوی ورزشی فوتسال و استخر برای اعضای مجتمع فرهنگی محراب
سه شنبه 20 تیر 1396    
بازدید: 656
اردوی ورزشی فوتسال و استخر برای دانش آموزان سطح یک مجتمع فرهنگی محراب از ساعت 10 تا 16 در مجموعه ی ورزشی کارگران برگزار شد.
 
این اردو برای گروه های جدید در تاریخ یکشنبه 18 تیر 1396، و برای گروه های قدیمی روز سه شنبه 20 تیر ماه برگزار شد.
aaa
اقامه نماز و بیان تذکرات - گروه های قدیمی
aaa
صرف ناهار - گروه های قدیمی
aaa
برنامه فوتسال - گروه های قدیمی
aaa
برنامه فوتسال - گروه های قدیمی
aaa
گروه های قدیمی
aaa
حرکت از مجتمع - گروه های قدیمی
aaa
حرکت از مجتمع - گروه های قدیمی
aaa
اقامه نماز ظهر و عصر - گروه های جدید
aaa
صرف ناهار - گروه های جدید
aaa
برنامه فوتسال - گروه های جدید
aaa
برنامه فوتسال - گروه های جدید
aaa
برنامه فوتسال - گروه های جدید
aaa
برنامه فوتسال - گروه های جدید
aaa
برنامه فوتسال - گروه های جدید