شب مانی گروه شهامت و رشادت در مجتمع فرهنگی محراب
جمعه 19 خرداد 1396    
بازدید: 584
شب مانی گروه شهامت و رشادت در ماه مبارک رمضان در مجتمع فرهنگی محراب برگزار شد.
از جمله برنامه های این شب می توان به حلقه ی معرفت، غذا درست کردن توسط خود بچه ها، نمایش فیلم، بازی و برگزاری مسابقات مختلف اشاره کرد.
aaa
تدارک سحری - رشادت
aaa
والیبال نشسته - رشادت
aaa
افطار گروه رشادت
aaa
گروه شهامت
aaa
َآشپزی توسط دانش آموزان
aaa
َآشپزی توسط دانش آموزان
aaa
َآشپزی توسط دانش آموزان
aaa
َآشپزی توسط دانش آموزان
aaa
انجام خرید توسط دانش آموزان
aaa
پرش با مانع
aaa
بازی والیبال نشسته
aaa
بازی والیبال نشسته
aaa
بازی والیبال نشسته