شب مانی گروه صداقت و کرامت در مجتمع فرهنگی محراب
پنج شنبه 11 خرداد 1396    
بازدید: 588
شب مانی گروه صداقت و کرامت در ماه مبارک رمضان در مجتمع فرهنگی محراب برگزار شد.
از جمله برنامه های این شب می توان به حلقه ی معرفت، غذا درست کردن توسط خود بچه ها، نمایش فیلم، بازی و برگزاری مسابقات مختلف اشاره کرد.
aaa
بازی فکری - کرامت
aaa
افطار گروه کرامت
aaa
الویه درست کردن توسط خود بچه ها - کرامت
aaa
افطار گروه کرامت
aaa
مسابقه فوتبال دستی - صداقت
aaa
خوردن سحری - صداقت
aaa
الویه درست کردن توسط خود بچه ها - صداقت
aaa
الویه درست کردن توسط خود بچه ها - صداقت
aaa
افطار گروه صداقت
aaa
افطار گروه صداقت