شرکت اعضای مجتمع فرهنگی محراب در راهپیمایی روز جهانی قدس - تابستان 96
شنبه 3 تیر 1396    
بازدید: 626
همزمان با آخرین جمعه ی ماه مبارک رمضان سال 1396، دانش آموزان و مربیان مجتمع فرهنگی محراب نیز در کنار دیگر اقشار مردم عزیز ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت نموده و یکصدا علیه جنایات استکبار جهانی متحد شدند.
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس
aaa
آماده عزیمت به راهپیمایی
aaa
آماده سازی جهت شرکت در راهپیمایی
aaa
آماده سازی جهت شرکت در راهپیمایی
aaa
آماده سازی جهت شرکت در راهپیمایی
aaa
آماده سازی جهت شرکت در راهپیمایی