بازدید از بیست و پنجمین دوره نمایشگاه قرآن کریم
شنبه 13 خرداد 1396    
بازدید: 643
همزمان با روز هشتم از ماه مبارک رمضان، اردوی بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برای اعضای مجتمع فرهنگی محراب برگزار شد.
aaa
aaa
بازدید از تابلو های نفیس نمایشگاه
aaa
صرف شام
aaa
نوشتن و نقاشی بر روی خاک
aaa
خلاقیت و کاردستی
aaa
انتقال مفاهیم دینی در قالب بازی
aaa
انتقال مفاهیم دینی در قالب بازی
aaa
انتقال مفاهیم دینی در قالب بازی
aaa
غرفه ی نقاشی
aaa
بازی اعصاب سنج
aaa
عکس دسته جمعی