دانش آموزان سطح یک و دو مجتمع فرهنگی محراب همراه با مربیان خود در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کردند.
جمعه 22 بهمن 1395    
بازدید: 919
بسم الله الرحمن الرحیم
 
در روز 22 بهمن، دانش آموزان و مربیان مجتمع فرهنگی محراب هم صدا و همراه با دیگر مردم تهران در راهپیمایی شرکت کردند. تصاویری از این برنامه در ادامه قابل مشاهده می باشد. 
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa