مظلومیتی به درازای تاریخ
به مناسبت شهادت مظلومانه شهید آیت الله نمر باقر النمر مجاهد شیعه به دست رژیم سفاک سعودی
یک شنبه 13 دی 1394    
بازدید: 1425
بسم الله الرحمن الرحیم 
 
احمدرضا خطیبی 
 
 بعضی لغات آن قدر بزرگند که معانی اش در حرارت خورشید و نیلگونی خلیج و سرسبزی دشت هم قابل دسترسی نیست و کسانی هم نیستند که این لغات را معنی کنند. صبر کن! به راستی نیستند کسانی که این لغات را معنی کنند؟ چرا.
این لغات بزرگ آن قدر معنا دارند که بی معنی به چشم می آیند اما مبارزه با آنان مظلومیتی به درازای تاریخ را رقم می زند. تاریخی که علی علیه السلام را به گریستن در چاه مجبور کرد و حالا در جهان حقوق بشر این صدای شیخ نمر و شیخ زکزاکی است که دل چاه را دریده و مظلومانه به یاری نشانده تا مگر گرگ خون خوار دست از دامان شیعه بردارد و سر در لاک خویش نهد ورنه این ظلم‌ها دیگر ظرفیت کاسه‌ی صبر شیعه را پر کرده و آنانی که امروز بر چوبه‌ی دار می نشانند چهل و هشت تن را تا مگر امنیت کشوری حقیر را به ظاهر تامین کنند، بترسند از روزی که کاسه ی صبر شیعه تبدیل به کاسه ی خشم شود بر سر آنان ریزد.
ندای مظلومیت طویل شیعه در طول تاریخ روزی شکسته خواهد شد و آن روزی است که ندای «انا المهدی» به مرکزیت کعبه گوش جهانیان را بشکافد و این روز دیر نیست ! لحظه ای درنگ کن ! این صدا را می شنوی ؟ این صدا همان صداست؟ صدای پایان مظلومیت است که امروز از لبان یار خراسانی به گوش می رسد ؟ این همان ندای پایان مظلومیت است یا ندای مظلومانه‌ای دگر؟ نه این صدا اقتداری است به درازای این انقلاب و حال و هوای انتقام نمر در سر دارد و پایان مظلومیت...
منتقم بغض‌های دیروز و امروز آیا هنوز زمانش نرسیده؟؟؟