اطاعت بدون کم و کاست از امامان علیهم السلام مانع بدعت و خرافه
یکی از دستورات ائمه علیهم السلام آن است که هر آنچه از طرف خدا به شما رسیده بدون تغییر و کم و کاست انجام دهید.
دوشنبه 23 آذر 1394    
بازدید: 751
يونس بن عبد الرحمن از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود: به زودى براى شما شبهه ه‏اى پيش خواهد آمد كه نه علم خروج از آن را داريد و نه امامى هست كه شبهه را براى شما حل كند، و در سرگردانى خواهيد ماند. افرادى كه بخواهند از اين گونه شبهات رهائى پيدا كنند بايد دعاى غريق را بخوانند.
 
عبدالله بن سنان گويد: عرض كردم دعاى غريق كدام است؟
حضرت فرمودند: ميگوئى:
«يا اللَّه يا رحمان يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»
گفتم: «يا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبى على دينك»
حضرت فرمودند: خداوند مقلب قلوب و ابصار هست و ليكن همان طور كه من دستور دادم قرائت كن و بگو: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك»
 
زندگانى چهارده معصوم عليهم السلام / ترجمه إعلام الورى، ص: 557
 
 
 
 
 
 
 
پرسش
موافقم 0
مخالفم 0
Kairi   (چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396)
What an awesome way to explain this-now I know eveirthyng!