گزارش ماه محرم 1395
گزارشی از برنامه های اجرا شده توسط گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام 1438 مصادف با پاییز 1395
دوشنبه 9 اسفند 1395    
بازدید: 1543
بسم الله الرحمن الرحیم
 
گزارش عملکرد گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام 1438 مصادف با مهرماه 1395در سه بخش مدارس، مجتمع فرهنگی محراب و هیئات عزاداری