گزارش ماه محرم 1394
گزارشی از برنامه های اجرا شده توسط گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام 1437مصادف با پاییز 1394
چهارشنبه 2 دی 1394    
بازدید: 744
بسم الله الرحمن الرحیم
 
گزارش عملکرد گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام 1434 مصادف با آذرماه 1391در سه بخش مدارس، مجتمع فرهنگی محراب و هیئات عزاداری