گزارش ماه محرم 1393 (زابل)
گزارشی از برنامه های اجرا شده توسط گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام 1436 مصادف با پاییز 1393
سه شنبه 1 دی 1394    
بازدید: 276
بسم الله الرحمن الرحیم
 
گزارش عملکرد گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام 1436 مصادف با آذرماه 1393در سه بخش مدارس، مجتمع فرهنگی محراب و هیئات عزاداری در شهرستان زابل