گزارش ماه محرم و صفر 1392
گزارشی از برنامه های اجرا شده توسط گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام و صفر الخیر 1435 مصادف با پاییز و زمستان 1392
سه شنبه 1 دی 1394    
بازدید: 222
بسم الله الرحمن الرحیم
 
گزارش عملکرد گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام و صفر الخیر 1435 مصادف با آذرماه 1392 در سه بخش مدارس، مجتمع فرهنگی محراب و هیئات عزاداری