گزارش ماه محرم 1391
گزارشی از برنامه های اجرا شده توسط گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام 1434مصادف با پاییز 1391
سه شنبه 1 دی 1394    
بازدید: 352
بسم الله الرحمن الرحیم
 
گزارش عملکرد گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام 1434 مصادف با آذرماه 1391در سه بخش مدارس، مجتمع فرهنگی محراب و هیئات عزاداری