گزارش ماه محرم و صفر 1390
گزارشی از برنامه های اجرا شده توسط گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام و صفر الخیر 1433 مصادف با پاییز و زمستان 1390
سه شنبه 1 دی 1394    
بازدید: 382
بسم الله الرحمن الرحیم
 
گزارش عملکرد گروه تبلیغی محراب در محرم الحرام و صفر الخیر 1433 مصادف با آذرماه 1390 در سه بخش مدارس، مجتمع فرهنگی محراب و هیئات عزاداری