گزارش ماه صفر 1389
گزارشی از برنامه های اجرا شده توسط گروه تبلیغی محراب درصفر المظفر1432 مصادف با زمستان 1389
سه شنبه 1 دی 1394    
بازدید: 352
بسم الله الرحمن الرحیم
 
گزارش عملکرد گروه تبلیغی محراب در صفرالمظفر 1432 مصادف با ری و بهمن ماه 1389 در سه بخش مدارس، مجتمع فرهنگی محراب و هیئات عزاداری