کارت امتیاز
توضیحی در مورد کارت های امتیاز مورد استفاده در مجتمع فرهنگی محراب برای تشویق و یا تنبیه
دوشنبه 30 اسفند 1395    
بازدید: 3529
بسم الله الرحمن الرحیم
 
 تمام مجموعه های فرهنگی - تربیتی که در مقطع سنی کودک و نوجوان فعالیت دارند، در اثناء کار با مشکلات متعددی در زمینه چگونگی تشویق یا تنبیه با دانش آموز مواجه می شوند. این کار در برخی از مجموعه ها با اهدای جایزه برای تشویق و محرومیت برای تنبیه صورت می پذیرد. در اکثر مدارس و مجموعه ها هم از کارتهای امتیاز و بانک جوایز استفاده می شود. 
مجتمع فرهنگی محراب در همان ابتدای کار برای مبحث تشویق و تنبیه دانش آموزان پس از تحقیق و بررسی از سیستم کارت امتیاز و بانک جوایز استفاده کرد. کارت های مورد استفاده در مجتمع محراب برای تشویق عبارتست از کارتهای مثبت سه، پنج و ده امتیازی و برای تنبیه از کارتهای منفی پنج استفاده می شود.
همچنین بانک جوایز برای تأمین جوایز امتیازهای داده شده آماده و تجهیز گردید تا دانش آموزان بتوانند پس از دریافت امتیاز از این بانک جوایز مورد نیاز خود را تهیه نمایند.
 
فواید سیستم امتیاز دهی و بانک جوایز
 
الف: تشویق و تنبیه در لحظه انجام عمل مثبت یا منفی
وقتی تشویق یا تنبیه به محض انجام عمل از سوی دانش آموز از طرف مربیب صورت پذیرد تأثیر بیشتری بر روی مخاطب می گذارد. معمولا جایزه دادن در لحظه صورت نمی گیرد و به عنوان وعده می باشد و وقتی جایزه تهیه و داده می شود دیگر دانش آموز آن فعل را فراموش کرده یا لذت تشویق را از دست داده است. اما امتیاز دهی چون نقد و ساده است و در همان لحظه ی انجام فعل صورت می پذیرد، لذت تشویق را به او می چشاند و اثرگذاری را در ذهن انجام دهنده کار مثبت و دوستان او بیشتر می نماید. همچنین در تنبیه وقتی بلافاصله بعد از انجام کار منفی، کارت امتیاز منفی داده شود اثر آن بسیار بیشتر از زمانی است که دانش آموز از آن موقعیت خارج شده و مسأله را فراموش کرده است.
 
ب: شخصیت دادن به دانش آموز
زمانی که شما کمدی را از جوایز پر کرده و به دانش آموز اختیار می دهید هر آنچه که خود نیاز دارد انتخاب کرده و با امتیازهای خود خریداری نماید، شخصیت او را رشد داده اید
 
ج: تمرین زندگی اجتماعی
زمانی که دانش آموز امتیازهای خود را پس انداز می کند تا یک جایزه ارزشمند را تهیه نماید و یا چیزی را از کمد جوایز انتخاب کند که نیاز دارد او را برای یک زندگی اجتماعی آماده کرده اید. وقتی او از روی هوس چیزی را انتخاب کند که نیاز ندارد و عواقب آن را بپذیرد و یا هر مقدار کمی که امتیاز گرفت جایزه بخرد و پس انداز و صبر برای خرید جایزه های گران قیمت را نداشته باشد این کم کم به او اثر کار غلطش را نشان می دهد و سعی می کند (البته با هدایت گری مربی و خانواده) این اشکالات را یافته و اصلاح نماید.
 
د: مدیریت جوایز از طرف مجموعه
زمانی که شما یک کمد جایزه را تهیه و آن را برای دانش آموزان قرار می دهید می تواند جوایز را از قیمت کم به زیاد مدیریت نمایید و جوایزی را که مورد نیاز آنهاست تهیه کنید. به عنوان مثال لوازم التحریر یا لباس و یا پوشاک و یا کیف و ... از لوازمی است که دانش آموز با امتیازهای دریافتی آن را تهیه می کنند و این خود سبب کمک به اقتصاد خانواده هم خواهد شد.
 
 
 
روش امتیاز گذاری محتویات بانک جوایز
 
چگونگی سهمیه دهی امتیازی به هر مربی (یا گروه) 
 
لیست محتویات بانک جوایز مجتمع فرهنگی محراب:
 
نمونه کارتهای امتیاز:  
کارت سه امتیازی کارت پنج امتیازی کارت ده امتیازی کارت منفی پنج 
 
فایل PSD لایه باز کارت امتیاز (3.49 مگابایت)
 
 
نمونه جلد دفترچه های امتیاز:
جلد سه امتیازی جلد پنج امتیازی جلد ده امتیازی جلد منفی پنج
 
فایل PSD لایه باز جلد دفترچه های امتیاز (8.91 مگابایت)
 
 
 
نکته هایی در مورد چاپ دسته چک کارت امتیاز:
برای جذابیت و تفکیک راحت تر امتیازات باید این کارتها روی مقوای رنگی چاپ شود. به عنوان مثال کارت 3+ روی مقوای زرد، 5+ روی مقوای سبز، 10+ روی مقوای آبی و همچنین کارتهای 5- روی مقوای قرمز چاپ شود.
حتماً برای محافظت از کارت ها و ته چک ها از جلد استفاده کنید.
حتماً در قسمت شماره از یک شماره سری (مثلاً 5 رقمی) برای ارتباط بین کارت ها و ته چک و همچنین امنیت کارتهای امتیاز (عدم امکان تقلب) استفاده کنید.
بهتر است خط بین کارت امتیاز و ته چک را پرفراژ کنید تا در زمان تحویل کارت، سرعت عمل و دقت برش بیشترشود.
سعی کنید تعداد کارتهای موجود در دسته چک ثابت باشد. به عنوان مثال تمام دسته چک ها 15 برگ امتیاز داشته باشد.