جنگ بازیها تابستان 95
در آخرین روزهای تابستان 95 و طبق برنامه هر سال یک برنامه جنگ بازیها در فضای حیاط و باغچه امامزاده اهل بن علی علیه السلام برگزار شد.
پنج شنبه 25 شهریور 1395    
بازدید: 1682
بسم الله الرحمن الرحیم
 
جنگ بازیها یکی از برنامه های بسیار جذاب، پر تحرک و نشاط آور از برنامه های اردویی مجتمع فرهنگی محراب است که هر ساله در یک یا دو نوبت برگزار می شود. روش کلی این بازیها در صفحه روش برگزاری جنگ بازیها قرار داده شده که در این صفحه چگونگی و گزارش مختصری از برنامه ای که در تابستان برگزار شد را قرار می دهیم. 
 
گزارش جنگ بازی ها
برنامه این هفته تلفیقی از دو برنامه اردویی بود. ابتدا دانش آموزان در ساعت 6:30 صبح به زیارت بارگاه مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام شرفیاب شدند و پس از بازگشت به مجتمع در ساعت 9 صبح صبحانه را در فضای سبز نوش جان کردند.
 
 
صرف صبحانه 
 
گروه بندی شرکت کنندگان:
اولین مرحله گروه بندی و تعیین سرگروه ها بود. برای گروه بندی ابتدا چند نفر از دانش آموزان به عنوان سرگروه معرفی شدند و سپس مسئول اردو بقیه اعضای تیم را با توجه به نقاط قوت و ضعف آنها مشخص کرد. در این گروه بندی سعی شد تناسب بین همه گروه ها از نظر توانایی بدنی و فکری حفظ شود تا تفاوت زیادی بین گروه ها وجود نداشته باشد.
 
 
گروه بندی شرکت کنندگان 
 
 
توجیه و قرعه کشی:
پس از گروه بندی، توضیح کاملی از مراحل مختلف بیان شد و شرکت کنندگان نسبت به قوانین و چگونگی اجرای هر مرحله توجیه شدند. سپس ترتیب اجرای هر گروه با قرعه کشی مشخص شد.
 
 
توجیه شرکت کنندگان نسبت به بازیها
 
 
قرعه کشی بین تیمهای شرکت کننده 
 
 
آغاز مسابقات:
 
مرحله اول:
در مرحله اول باید شرکت کنندگان گروه اول، با ترتیبی که سرگروه مشخص می کرد، ابتدا از روی پل معلق عبور کنند و پس از عبور از مانع میله ای روی سکوی پرش استقرار پیدا کنند. طناب بلندی که از درخت آویزان بود تنها راه رسیدن به بخش بعد یعنی مسیر سینه خیز بود. پس از عبور از قسمت سینه خیزاین مرحله با عبور از میله بارفیکس به پایان می رسید.در این مرحله هر نفر از افراد گروه که می توانست تمام مراحل را به صورت کامل پشت سر بگذارد 100 امتیاز برای گروه کسب می کرد.
 
 
عبور از پل 
 
 
پرش از مانع میله
 
 
پرش از سکو با طناب
 
 
عبور سینه خیز 
 
 
عبور بارفیکسی از میله 
 
مرحله دوم: 
 در مرحله دوم باید مقداری آب را توسط ناودان هایی که در اختیار گروه قرار می گرفت به ظرف مقصد می رسانند. هر یک سانت آب که در ظرف جمع می شد 100 امتیاز برای گروه به همراه داشت. لازم به ذکر است که طول لوله های ناودانی که در اختیار گروه قرار گرفته بود کمتر از فاصله بین محل شروع و سطل مقصد بود و شرکت کنندگان باید با ابتکار و خلاقیت خود آب را می رساندند.
 
 
انتقال گروهی آب توسط لوله های ناودانی 
 
 مرحله سوم:
در این مرحله سه نفر از شرکت کنندگان هر گروه داخل محوطه ای که از قبل مشخص شده بود با چشمانی بسته وارد می شدند. هدف از این مرحله رساندن ظرف آب توسط یک گروه از ابتدای محل مسابقه تا انتهای آن بود که گروه دیگر باید مانع از رسیدن ظرف آب به آن طرف می شد. بقیه افراد هر گروه باید افراد گروه خود را با داد و فریاد راهنمایی می کردند و آنها را از محل مسابقه خارج می نمودند.
در این مرحل هم هر ظرف آب که سالم به مقصد می رسید 100 امتیاز داشت.
  
 
رساندن سطل آب به مقصد با چشمان بسته