معرفی بازی «نقاشی با چشمان بسته»
یک بازی جذاب با فعالیت کم برای اجرا در کلاسها
سه شنبه 13 بهمن 1394    
بازدید: 2602
بسم الله الرحمن الرحیم


مقدمه
بسیاری از مواقع مربیان و مبلغان گرامی در کلاس با مشکل ساکت کردن دانش آموزان و یا جذاب کردن کلاس مواجهند. یکی از روشهایی که برای این مسئله در کلاسها می توان استفاده کرد اجرای مسابقه یا بازیهای هدفمند است. البته در مسابقات کلاسی باید توجه داشت در عین آنکه باید با جذابیت و شادابی برگزار شود، برای دیگر کلاسها مزاحمت ایجاد نشود و این به مدیریت مربی بستگی دارد.
نکته دیگر در اجرای مسابقات کلاسی آن است که نباید در همان ابتدای کار مسابقه را برگزار کرد بلکه مربی باید در صورتی که احساس کرد کلاس ظرفیت اجرای برنامه دینی را ندارد با یک مسابقه فضای کلاس را تغییر دهد و سپس دوباره به بحث اصلی بازگردد. همچنین در صورتی که از همان ابتدا دانش آموزان با سر و صدا یا شلوغی اجازه برگزاری صحیح و کامل کلاس را نمی دهند، مربی می تواند با وعده مسابقه در صورت سکوت و همکاری، کلاس را ساکت کرده و به بحث خود بپردازد.
برای اجرای مسابقات هم مربی می تواند با قرعه کشی (از لیست حضور غیاب دانش آموزان یا هر روش دیگر) شرکت کنندگان را معین نماید تا شائبه پارتی بازی را از ذهن آنها دور کند.
نکته دیگر در اجرای مسابقات یا بازی های کلاسی آن است که این مسابقات باید متناسب با سن دانش آموزان باشد.
در این مقاله روش یک بازی کلاسی معرفی شده است.
 
معرفی بازی
 
محیط اجرا: کلاس
نحوه بازی: فردی
سن مناسب: نوجوان
وسایل مورد نیاز: گچ یا ماژیک، تخته
تعداد نفرات: آزاد
 
یک تصویر یا یک نقاشی بر روی تخته می‌کشیم و از شرکت کننده‌ای که پس از دیدن نقاشی ناقص چشمانش بسته شده است می‌خواهیم که نقاشی را کامل کند.
قبل از شروع و پس از بستن چشمها با چشم بند(پارچه یا شال)، شرکت کننده را به جهت‌های چپ و راست می‌چرخانیم تا جهت خود را گم کند، سپس به او می‌گوییم 2 قدم به راست و 3 قدم به چپ و 3 قدم به راست و 4 قدم به چپ و ... حرکت کند تا شرکت کننده نتواند به راحتی مکان تصویری را که قبل از بسته شدن چشمانش تعیین کرده تطبیق کند. حال از او می‌خواهیم نقاشی را تکمیل نماید.
بچه‌های تماشاچی هم با هدایت او می‌توانند در درست یا غلط بودن ادامه کار او به وی کمک کنند.
در فضای باز می‌توان این کار را با گچ و روی زمین انجام دهد.