برنامه جامع تابستان 1393
برنامه جامع فعالیت های ترم تابستانی «مجتمع فرهنگی محراب»، در سال 1393
جمعه 18 دی 1394    
بازدید: 1721

بسم الله الرحمن الرحیم
 
امسال نیز بحمدالله جلسات مفصل و خوبی جهت جمع بندی برنامه های تابستان انجام شد که نتیجه این جلسات با عنوان برنامه جامع تابستان 1393 مجتمع فرهنگی محراب در این مجموعه جمع آوری شده است.
لازم به ذکر است که این مجموعه نیز مانند برنامه های گذشته به 3 بخش آموزشی، فرهنگی، تربیتی براساس معاونت های مجتمع تقسیم شده است.
از طرفی با توجه به اهداف کلان مجتمع فرهنگی محراب که تابحال به جمع بندی رسیده است، لازم است برای دستیابی به اهداف کلان و شاخصه های تربیتی (که عناوین آنها در این مقدمه می‌آید)، راهکارها و ریز اهدافی را برای تابستان 93 پیش بینی کرد که در هر بخش به تفکیک آمده است.