برنامه جامع تابستان 1390
برنامه جامع فعالیت های ترم تابستانی «مجتمع فرهنگی محراب»، در سال 1390
یک شنبه 13 دی 1394    
بازدید: 470
بسم الله الرحمن الرحیم
 
سومین تابستان برای گروه تازه تأسیس محراب در راه بود و باید برنامه ای برای آن تدوین می شد
برنامه ای که مثل سال های قبل روشن کننده مسیر باشد و کلیات برنامه ها در آن آمده باشد
زمان ثبت نام، شروع دوره، کلاس ها و..