مشاهیر-- انقلاب و دفاع مقدس [G-B]
مشاهیر-- انقلاب و دفاع مقدس [G-B]
پنج شنبه 1 بهمن 1394    
بازدید: 701
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
انتشاراتپدیدآور(ان)عنوانشماره ثبت
مدرسهفرزام شیرزادیچلچراغ : شهید افشردی (باقری)11762
سوره مهرعلی اکبر عسکری؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : شال سبز11133
سوره مهرمعصومه انصاریان؛ مترجم: نداردمفاخر ملی مذهبی : شکوه پایداری11549
وزارت ارشادحمید گروگان؛ مترجم: نداردحماسه میرزا کوچک11044
محراب قلممحمود محمدی نسب؛ مترجم: نداردتا همیشه آشنا : تصاویری از زندگی امام11042
سوره مهرعزت الله الوندی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : پشت شیشه های مات11630
سوره مهرعزت الله الوندی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : خوابی به رنگ فراموشی11631
سوره مهرزهرا حیدری؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : گزارش سفر11138
هنر آیینه تندیس نمامجید تولایی؛ مترجم: نداردخدا که هست11199
مدرسهمحمد رضا بی گناهچلچراغ : شهید کلاهدوز11761
موسسه پلاکابراهیم رستمی؛ مترجم: نداردمتولد چهل و یک : زندگی عبدالله ضابط11196
مدرسهاحمد عربلوچلچراغ : شهید همت11763
مدرسهاصغر فکورچلچراغ : شهید دقایقی11764
سوره مهرساسان ناطق؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : به سختی پولاد به نرمی لبخند12320
سوره مهرکیوان امجدیان؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : مسافر تنها12321
سوره مهرزهره یزدان پناه؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : ستاره من12322
سوره مهراحمد عربلو؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : داستانی که تمام نمی شود12323
سوره مهرعلی اکبر عسکری؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : شال سبز12325
سوره مهرنرگس آبیار؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : به کی مگن قهرمان؟12326

مصطفی چمرانخدا بود و دیگر هیچ نبود11739
مدرسهاصغر فکور؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید دقایقی11166
سوره مهرسارا عرفانی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : پروانه ای که سوخت11134
سوره مهرعلی الله سلیمی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : دل بستگی در سالهای سخت11135
سوره مهرابراهیم حسن بیگی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : گلستان در آتش11136
سوره مهرزهرا حیدری؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : تک درختی در کویر11137
مدرسهمحمد رضا بی گناه؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید کلاهدوز11155
مدرسهمحسن جعفری؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید آوینی11160
مدرسهابراهیم حسن بیگی؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید بروجردی11163
هنر آیینه تندیس نمامجید تولایی؛ مترجم: ندارددیده بان انقلاب11200
مدرسهراضیه تجار؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید شیرودی11165
سوره مهرعلی الله سلیمی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : دل بستگی در سالهای سخت12346
مدرسهشاهین رهنما؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید مهدی عراقی11167
مدرسهاصغر فکور؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید خرازی11168
مدرسهمحمدرضا اصلانی؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید فهمیده11171
مدرسهابراهیم حسن بیگی؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید بروجردی11172
مدرسهداوود امیریان؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید بهنام محمدی11173
سوره مهراصغر فکور؛ مترجم: نداردمفاخر ملی مذهبی : چراغ صبح11175
سوره مهرجهانگیر خسروشاهی؛ مترجم: نداردمفاخر ملی مذهبی : غروب آبی رود11178
سوره مهربهمن پگاه راد؛ مترجم: نداردمفاخر ملی مذهبی : نبرد رئیس علی11179
مدرسهمحمود نیکبخت؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید رجایی11164
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : وزوایی13719
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : صادقی13710
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : باقری13711
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : دوران به روایت همسر شهید13712
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : برونسی13713
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : بروجردی13714
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : کریم13715
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : بابایی13716
سوره مهرشمسی خسروی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : روزی خواهم خفت؛برای همیشه12327
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : نواب صفوی13718
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : خرازی13707
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : میثمی13720
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : موحد دانش13721
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : (حمید) باکری13722
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : چراغی13723
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : نامجوی13724
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : شکوری13725
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : افراسیابی13726
مدرسهاصغر فکورچلچراغ : شهید خرازی14038
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : کاوه13717
مدرسهراضیه تجار؛ مترجم: نداردچلچراغ : شهید شیرودی13370
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمهدی وحیدی صدرچهره های ماندگار : سردار شهید مصطفی کلهر14123
سوره مهرخسرو باباخانی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : راز گل سرخ12349
مدرسهمحسن جعفری مطلقچلچراغ : شهید آوینی12605
مدرسهحبیب یوسف زادهچلچراغ : شهید باکری12762
مدرسهاحمد دهقانچلچراغ : شهید چمران12763
مدرسهمحمدرضا اصلانیچلچراغ : شهید فهمیده12764
مدرسهداوود امیریانچلچراغ : شهید بهنام محمدی12765
نشر شاهداصغر استادحسن معمارسرآمدان : سومین کنگره تجلیل از ایثارگران13261
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : زین الدین13709
ستاد بزرگداشت امام خمینی، انتشارات تکامحمدعلی خسرویامام خمینی از ولادت تا رحلت : از نگاه شعر و تصویر13265
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : متوسلیان13708
مدرسهداود بختیاری دانش ورچلچراغ : شهید صیاد شیرازی13451
مدرسهمحمود نیکبختچلچراغ : شهید رجایی13464
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : باکری13702
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : چمران13703
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : صیاد شیرازی13704
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : همت13705
یا زهرا (س)علی اکبریمجموعه خاطرات : کاظمی13706
سوره مهرسارا عرفانی؛ مترجم: نداردقهرمانان انقلاب : پرونه ای که سوخت12328
ستاد بزرگداشت امام خمینی، انتشارات تکامحمدعلی خسرویامام خمینی از ولادت تا رحلت : از نگاه شعر و تصویر13264
انتشارات پدیدآور(ان) عنوان شماره ثبت
مدرسه وحید کبری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوسهل مسیحی 11526
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مرکز فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ مترجم: ندارد مفاخر ایران زمین : دکتر محمود حسابی 10346
کتابهای پروانه کامران پارسی نژاد؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : ابوریحان بیرونی 10835
کتابهای بنفشه جین بتل؛ مترجم: بهروز بیضایی چرا و چگونه : دانشمندان بزرگ 10824
کتابهای پروانه مسلم ناصری؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : ابوحامد غزالی 11566
کتابهای پروانه حسین کیان پور؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : خواجه نصیر الدین طوسی 11563
کتابهای پروانه کامران پارسی نژاد؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : شیخ بهایی 11562
سوره مهر حسین فتاحی؛ مترجم: ندارد مفاخر ملی مذهبی : زندانی قلعه هفت حصار 11558
سوره مهر محمود اکبرزاده؛ مترجم: ندارد مفاخر ملی مذهبی : مرد نخستین 11557
سوره مهر علی اکبرولایی؛ مترجم: ندارد مفاخر ملی مذهبی : نغمه ساز فاراب 11555
مدرسه عباس جهانگیریان؛ مترجم: ندارد فرزانگان : فارابی 11548
مدرسه امید فلاح آزاد؛ مترجم: ندارد فرزانگان : زکریای رازی 11543
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوالوفای بوزجانی 11535
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : جمشید کاشانی 11534
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : ادیسون 11651
مدرسه محمود برآبادی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوریحان بیرونی 11508
مدرسه افشین نادری مزجین؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : سحاب 11468
مدرسه مرتضی کربلایی لو؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : محمد تقی شریعتی 11471
مدرسه فرهاد حسن زاده؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : محمد قریب 11474
مدرسه سید محسن گلدانساز؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : پروفسور حسابی 11475
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : عبدالغفار نجم الدوله 11487
مدرسه محمود مهدوی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : بلعمی 11531
مدرسه مسعود علیا؛ مترجم: ندارد فرزانگان : سهروردی 11503
مدرسه امین فقیری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : قوام الدین شیرازی 11527
مدرسه مرجان بصیری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن هیثم 11510
مدرسه اسفندیار معتمدی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : بنو موسی 11511
مدرسه یوسف علیخانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن بطوطه 11518
مدرسه امید پارسایی فر؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن خلدون 11523
مدرسه بیژن آرقند؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن سینا 11524
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : مارکونی 11652
مدرسه کامران محمدی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : عبدالعظیم قریب 11497
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایرج حسابی استاد عشق : نگاهی به زندگی پروفسور سید محمود حسابی 12121
مدرسه افشین نادری مزجین؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : سحاب 13541
شباهنگ ب. کوزنتسف؛ مترجم: فریدون شایان گالیله : زندگی و آثار 13495
مدرسه امید پارسایی فر؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن خلدون 13491
مدرسه یوسف علیخانی فرزانگان : ابن بطوطه 13403
مدرسه امین فقیری فرزانگان : قوام الدین شیرازی 13401
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایرج حسابی استاد عشق : نگاهی به زندگی پروفسور سید محمود حسابی 13371
مدرسه مرجان بصیری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن هیثم 13344
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوالوفای بوزجانی 13209
مدرسه اسفندیار معتمدی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : بنو موسی 13178
نشر شاهد رحیم مخدومی؛ مترجم: ندارد من مادر مصطفی : خاطرات دانشمند شهید مصطفی احمدی روشن 13175
مدرسه مسعود علیا؛ مترجم: ندارد فرزانگان : سهروردی 13153
محراب قلم حسن سالاری 100 دانشمند ایران واسلام 12742
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایرج حسابی استاد عشق : نگاهی به زندگی پروفسور سید محمود حسابی 12673
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : اسحاق نیوتن 11650
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : گراهام بل 11660
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : گاندی 11653
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : لوئیزبریل 11654
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : برادران رایت 11655
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : گوتمبرگ 11656
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : پاستور 11657
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : عبدالغفار نجم الدوله 12578
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : ماری کوری 11659
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : نوبل 12469
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : مورس 11661
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : کریستف کلمب 11662
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیرعلم : هلن کلر 11663
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیرعلم : بنجامین فرانکلین 11664
محراب قلم حسن سالاری 100 دانشمند ایران واسلام 12044
مدرسه محمود برآبادی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوریحان بیرونی 13665
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : لوترکینگ 11658