مشاهیر-- دانشمندان [G-C]
مشاهیر-- دانشمندان [G-C]
پنج شنبه 1 بهمن 1394    
بازدید: 692
بسم الله الرحمن الرحیم
انتشارات پدیدآور(ان) عنوان شماره ثبت
مدرسه وحید کبری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوسهل مسیحی 11526
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مرکز فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ مترجم: ندارد مفاخر ایران زمین : دکتر محمود حسابی 10346
کتابهای پروانه کامران پارسی نژاد؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : ابوریحان بیرونی 10835
کتابهای بنفشه جین بتل؛ مترجم: بهروز بیضایی چرا و چگونه : دانشمندان بزرگ 10824
کتابهای پروانه مسلم ناصری؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : ابوحامد غزالی 11566
کتابهای پروانه حسین کیان پور؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : خواجه نصیر الدین طوسی 11563
کتابهای پروانه کامران پارسی نژاد؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : شیخ بهایی 11562
سوره مهر حسین فتاحی؛ مترجم: ندارد مفاخر ملی مذهبی : زندانی قلعه هفت حصار 11558
سوره مهر محمود اکبرزاده؛ مترجم: ندارد مفاخر ملی مذهبی : مرد نخستین 11557
سوره مهر علی اکبرولایی؛ مترجم: ندارد مفاخر ملی مذهبی : نغمه ساز فاراب 11555
مدرسه عباس جهانگیریان؛ مترجم: ندارد فرزانگان : فارابی 11548
مدرسه امید فلاح آزاد؛ مترجم: ندارد فرزانگان : زکریای رازی 11543
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوالوفای بوزجانی 11535
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : جمشید کاشانی 11534
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : ادیسون 11651
مدرسه محمود برآبادی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوریحان بیرونی 11508
مدرسه افشین نادری مزجین؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : سحاب 11468
مدرسه مرتضی کربلایی لو؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : محمد تقی شریعتی 11471
مدرسه فرهاد حسن زاده؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : محمد قریب 11474
مدرسه سید محسن گلدانساز؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : پروفسور حسابی 11475
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : عبدالغفار نجم الدوله 11487
مدرسه محمود مهدوی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : بلعمی 11531
مدرسه مسعود علیا؛ مترجم: ندارد فرزانگان : سهروردی 11503
مدرسه امین فقیری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : قوام الدین شیرازی 11527
مدرسه مرجان بصیری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن هیثم 11510
مدرسه اسفندیار معتمدی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : بنو موسی 11511
مدرسه یوسف علیخانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن بطوطه 11518
مدرسه امید پارسایی فر؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن خلدون 11523
مدرسه بیژن آرقند؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن سینا 11524
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : مارکونی 11652
مدرسه کامران محمدی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : عبدالعظیم قریب 11497
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایرج حسابی استاد عشق : نگاهی به زندگی پروفسور سید محمود حسابی 12121
مدرسه افشین نادری مزجین؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : سحاب 13541
شباهنگ ب. کوزنتسف؛ مترجم: فریدون شایان گالیله : زندگی و آثار 13495
مدرسه امید پارسایی فر؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن خلدون 13491
مدرسه یوسف علیخانی فرزانگان : ابن بطوطه 13403
مدرسه امین فقیری فرزانگان : قوام الدین شیرازی 13401
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایرج حسابی استاد عشق : نگاهی به زندگی پروفسور سید محمود حسابی 13371
مدرسه مرجان بصیری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن هیثم 13344
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوالوفای بوزجانی 13209
مدرسه اسفندیار معتمدی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : بنو موسی 13178
نشر شاهد رحیم مخدومی؛ مترجم: ندارد من مادر مصطفی : خاطرات دانشمند شهید مصطفی احمدی روشن 13175
مدرسه مسعود علیا؛ مترجم: ندارد فرزانگان : سهروردی 13153
محراب قلم حسن سالاری 100 دانشمند ایران واسلام 12742
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایرج حسابی استاد عشق : نگاهی به زندگی پروفسور سید محمود حسابی 12673
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : اسحاق نیوتن 11650
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : گراهام بل 11660
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : گاندی 11653
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : لوئیزبریل 11654
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : برادران رایت 11655
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : گوتمبرگ 11656
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : پاستور 11657
مدرسه حمید نوایی لواسانی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : عبدالغفار نجم الدوله 12578
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : ماری کوری 11659
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : نوبل 12469
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : مورس 11661
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : کریستف کلمب 11662
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیرعلم : هلن کلر 11663
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیرعلم : بنجامین فرانکلین 11664
محراب قلم حسن سالاری 100 دانشمند ایران واسلام 12044
مدرسه محمود برآبادی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابوریحان بیرونی 13665
نشرمهاجر احمد قندهاری مشاهیر جهان : لوترکینگ 11658