مشاهیر-- سیاستمداران [G-D]
مشاهیر-- سیاستمداران [G-D]
پنج شنبه 1 بهمن 1394    
بازدید: 481
بسم الله الرحمن الرحیم
انتشارات پدیدآور(ان) عنوان شماره ثبت
کانون اندیشه جوان کانون اندیشه جوان مشق آزاد : آقای نخست وزیر: محمد مصدق 14007
دفتر نشر فرهنگ اسلامی سید غلامرضا سعیدی؛ مترجم: سید غلامرضا سعیدی مفخر شرق، سید جمال الدین اسدآبادی 13610
تبارک فرشته مرادی؛ مترجم: ندارد مالکوم ایکس : نگاهی به زندگی و مبارزات رهبر مسلمانان آمریکا 13350
موسسه نشر و تحقیقات ذکر غلامعلی رجایی؛ مترجم: ندارد خلاصه خوبی ها : ناگفته هایی از زندگی شهید محمد علی رجایی 13348
تبارک فرشته مرادی؛ مترجم: ندارد مالکوم ایکس : نگاهی به زندگی و مبارزات رهبر مسلمانان آمریکا 12949
تبارک فرشته مرادی؛ مترجم: ندارد مالکوم ایکس : نگاهی به زندگی و مبارزات رهبر مسلمانان آمریکا 12948
تبارک فرشته مرادی؛ مترجم: ندارد مالکوم ایکس : نگاهی به زندگی و مبارزات رهبر مسلمانان آمریکا 12947
دفتر نشر فرهنگ اسلامی محمود حکیمی داستانهایی از زندگی میرکبیر 12140
مدرسه لیلا برزگر؛ مترجم: ندارد فرزانگان : نصرالله منشی 11530
مدرسه عباس جهانگیریان؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ابن مقفع 11502
مدرسه منیرالدین بیروتی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : رضا عباسی 11485
مدرسه حسین برمایون؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : باقرخان 11480
مدرسه عصمت گیویان؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : میرزا کوچک خان 11465