مشاهیر-- شعرا و هنرمندان [G-E]
مشاهیر-- شعرا و هنرمندان [G-E]
پنج شنبه 1 بهمن 1394    
بازدید: 560
بسم الله الرحمن الرحیم
انتشارات پدیدآور(ان) عنوان شماره ثبت
مدرسه محسن فرجی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : بیرشک 11481
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مرکز فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ مترجم: ندارد مفاخر ایران زمین : ابوالقاسم فردوسی 10347
مدرسه حبیب یویف زاده؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : علی اکبر صنعتی 11498
مدرسه ابراهیم زاهدی مطلق؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : احمد آرام 11496
مدرسه ظریفه روئین؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : استاد فضایلی 11494
مدرسه ریتا اصغرپور؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : کیومرث صابری 11493
مدرسه داریوش عابدی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : عارف قزوینی 11492
مدرسه مهدی الماسی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : حسین بهزاد 11491
مدرسه مهدی الماسی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : اخوان ثالث 11490
مدرسه منیژه نصراللهی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : میرزاده عشقی 11489
مدرسه آذردخت بهرامی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : فرخی یزدی 11486
مدرسه مهناز بهمن؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : دهخدا 11484
مدرسه محسن فرجی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : نظامی 11505
مدرسه آذردخت بهرامی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : جمال زاده 11482
مدرسه منیژه نصراللهی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : سنایی 11506
مدرسه مهدی الماسی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : کلهر 11479
مدرسه وحید علیرضایی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : جلال آل احمد 11477
مدرسه الهه بهشتی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : کمال الملک 11476
مدرسه شهربانو صارمی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : نسیم شمال 11473
مدرسه فریدون حیدری؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : محیط طباطبایی 11472
مدرسه زکیه احمدی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : بدیع الزمان فروزانفر 11470
مدرسه نسیم عزیزی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : رسام عرب زاده 11469
مدرسه مریم ابراهیمی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : بهمنیار 11467
مدرسه جمشید نوروزی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : اقبال آشتیانی 11466
مدرسه عزت الله الوندی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : زرین کوب 11464
مدرسه محمد کاظم مزینانی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : شهریار 11463
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مرکز آموزش فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ مترجم: ندارد مفاخر ایران زمین : عطار نیشابوری 10348
مدرسه احمد عربلو؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : استاد همایی 11483
مدرسه جعفر توزنده جانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : رودکی 11538
مدرسه ریتا اصغرپور؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : کیومرث صابری 13148
کتابهای پروانه شاهین رهنما؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : ابومعین ناصر خسرو قبادیانی 11565
کتابهای پروانه داریوش عابدی؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : جلال الدین مولوی 11564
کتابهای پروانه محمود پور وهاب؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : محمد تقی بهار 11561
کتابهای پروانه مجید ملامحمدی؛ مترجم: ندارد نام آوران ایران : سعدی 11559
سوره مهر محمدرضا اصلانی؛ مترجم: ندارد مفاخر ملی مذهبی : لاله کویر 11556
سوره مهر محمد ناصری؛ مترجم: ندارد مفاخر ملی مذهبی : دریا به دریا 11554
مدرسه امین فقیری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : سعدی 11547
مدرسه عزت الله الوندی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : فردوسی 11546
مدرسه مریم خانعلیلو؛ مترجم: ندارد فرزانگان : کمال الدین بهزاد 11545
مدرسه محسن فرجی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : خاقانی 11541
مدرسه یوسف علیخانی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : صائب تبریزی 11504
مدرسه امین فقیری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : میرعماد قزوینی 11539
مدرسه محمدحسن حسینی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : سهراب سپهری 13149
مدرسه مهناز بهمن؛ مترجم: ندارد فرزانگان : خیام نیشابوری 11537
مدرسه علی اکبر عسکری؛ مترجم: ندارد فرزانگان : بابا طاهر 11533
مدرسه مریم مقبلی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : وحشی بافقی 11532
مدرسه محمود پور وهاب؛ مترجم: ندارد فرزانگان : جامی 11528
مدرسه هادی تقی زاده؛ مترجم: ندارد فرزانگان : فخرالدین عراقی 11525
مدرسه محمود پور وهاب؛ مترجم: ندارد فرزانگان : مسعود سعد سلمان 11522
مدرسه کاوه بهمن؛ مترجم: ندارد فرزانگان : حافظ 11519
مدرسه حسین احمدی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : محتشم کاشانی 11517
مدرسه رفیع غفارزادگان؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : دکتر معین 11516
مدرسه امیر بختیاریان؛ مترجم: ندارد فرزانگان : خواجه عبدالله انصاری 11515
مدرسه مسعود علیا؛ مترجم: ندارد فرزانگان : عطار 11514
مدرسه منیرالدین بیروتی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : ناصر خسرو 11509
مدرسه محسن فرجی؛ مترجم: ندارد فرزانگان : خاقانی 11540