موضوع هنر، سرگرمی و ورزش-- ورزش [J-E]
موضوع هنر، سرگرمی و ورزش-- ورزش [J-E]
پنج شنبه 1 بهمن 1394    
بازدید: 497
بسم الله الرحمن الرحیم
انتشارات پدیدآور(ان) عنوان شماره ثبت
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی سید علی خامنه ای؛ مترجم: ندارد پهلوانان نمی میرند، ورزش می کنند : ورزش در بیان رهبر معظم انقلاب 14113
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی سید علی خامنه ای؛ مترجم: ندارد پهلوانان نمی میرند، ورزش می کنند : ورزش در بیان رهبر معظم انقلاب 12648
انجام کتاب اشنایدر؛ مترجم: نسرین امیری فرد دایره المعارف دانش : ورزش 12015
انجام کتاب اشنایدر؛ مترجم: نسرین امیری فرد دایره المعارف دانش : ورزش 11937
مدرسه خسرو باباخانی؛ مترجم: ندارد چهره های درخشان : تختی 11488