برنامه جامع تابستان 1394
برنامه جامع فعالیت های ترم تابستانی «مجتمع فرهنگی محراب»، در سال 1394
یک شنبه 20 دی 1394    
بازدید: 1793
بسم الله الرحمن الرحیم
 
برای اجرای یک برنامه بلند مدت با بیشترین اثرگذاری و کمتربن نقاط ضعف لازم است ابتدا یک برنامه ریزی جامع و همه جانبه وجود داشته باشد.
گروه تبلیغی محراب نیز برای تولید برنامه اجرایی تابستان که 2 الی 3 ماه اجرای آن به طول می انجامد، همه ساله با برقراری بیش از 4 ماه جلسات منظم شورای برنامه ریزی به صورت مستمر و پیگیر که حاصل فکرجمعی و تجربه چندساله اجرای طرح های تابستانی است، طرح جامع ترم تابستان را تهیه و تدوین می کند.
آنچه در پیش رو دارید برنامه جامع فعالیت های ترم تابستانی «مجتمع فرهنگی محراب»، در سال 1394 می‌باشد. این برنامه در قالب دو بخش اصلی «سطح یک» و «سطح دو» دسته بندی و تدوین شده است. زیرا به جهت تفاوت سنی مخاطبین «مجتمع فرهنگی محراب» در گروه‌های مختلف و نیز برای تفکیک روشهای تربیتی متناسب با سن مخاطبین، اعضای فعال مجتمع در قالب دو سطح: سطح یک (شامل دانش‌آموزان دوره ابتدایی) و سطح دو (شامل دانش‌آموزان دوره متوسطه) تقسیم شدند. بدیهی است که کلاس‌ها، کارگا‌ه‌ها و شیوه‌ی کاری مربیان و حتی مسؤولین در هر سطح، متناسب با مقتضی و نیاز آن سطح می‌باشد.
برنامه های تابستان امسال در قالب 84 روز از شنبه 23 خرداد ماه با اردوی ارزیابی آغاز شد و در روز جمعه 13 شهریورماه پایان پذیرفت.
 
 
فایل PDF برنامه جامع تابستان 94 (1/8 مگابایت)