برای ارتباط با مجموعه گروه تبلیغی محراب، راه های ارتباطی مختلفی وجود دارد

برای ارتباط با بخش های مختلف مجموعه محراب می توانید از فرم ارتباط با ما کمک بگیرید...
 
مطمئن باشید در اسرع وقت پاسخ مناسب برای شما ارسال خواهد شد.
 
اما در صورت نیاز به ارتباط مستقیم با هرکدام از مسئولین یا مربیان می توانید از شماره تلفن یا پست الکترونیک زیراستفاده کنید:
 
 
گروه تبلیغی محراب

موبایل: 09901915099

ایمیل: gtmehrab@gmail.com

 

مجتمع فرهنگی محراب

تلفن: 02133008079

موبایل: 09901915099

ایمیل: gtmehrab@yahoo.com

 

مسئول گروه تبلیغی: محمدجعفر بیاتی

موبایل: 09039703971

ایمیل: mj_bayati@yahoo.com

 

مدیر آموزشی مجتمع فرهنگی: حجت الاسلام حامد مهدوی

موبایل: 09124531533

ایمیل: a_hamed60@yahoo.com

 

عضو هیئت مدیره: حجت الاسلام علی اکبر محمدی تبار

موبایل: 09393345230

ایمیل: alitabar313@gmail.com

 

مسئول سطح دو و عضو هیئت مدیره: حجت الاسلام حامد آزادی

موبایل: 09125157112

ایمیل: h_freedom1985@yahoo.com

 

مربی و عضو هیئت مدیره: حجت الاسلام علی بناپور

موبایل: 09190492258

ایمیل: tasbih74@yahoo.com

 

مربی و مسئول سطح یک: حجت الاسلام امیرحسین ماژور

موبایل: 09125541907

ایمیل:

 

مربی: حجت الاسلام محمد رستمی

موبایل: 09124344205

ایمیل: 

 

مربی: حجت الاسلام روح الله رحمانی

موبایل: 09196292203

ایمیل:

 

مربی: حجت الاسلام سید روح الله حسینی

موبایل: 09010346172

ایمیل:

 
مربی قرآن: حجت الاسلام میثم هراسانیان

موبایل: 0919187214

ایمیل:

 
مسئول مباحث علمی - درسی: آقای مهدی محمدی

موبایل: 09036205635

ایمیل: mah14mohamadi@gmail.com