بانک جامع صوت، تصویر، کلیپ و فیلم در بخش های مختلف

 

  بانک اطلاعات چندرسانه ای شامل بخش های زیر است:
 
 
 
                                    
 بانک صوت بانک فیلم و کلیپ    بانک تصاویر  بانک دانلود
 
 
 
 
هر بانک تقسیمات و گروه بندی خاص خود را دارد.

 لازم به ذکر است لینک تصاویر و دانلودها در متن خبر یا مطلب وجود دارد.